Jak zvládat umírání

Úvod do psychosociální podpory pro umírající v sociálních službách

Akreditace MPSV: A2019/0529- SP/PC – akreditováno pro sociální pracovníky a pracovníky v soc.
službách

Kurz obsahuje:

• co bychom měli vědět o umírání,
• jak zvládnout psychicky umírání klientů,
• naše emoce při péči o umírající,
• jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe.
• dá se na smrt a odcházení dobře připravit?

Lektor: Ing. Kateřina Špačková
Termín: 2.11.2022
Program: 9:00 – 16.10
Cena: 1300,- Kč (studijní materiály v ceně)
Místo konání: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 (místnost: krb)
Forma kurzu: prezenční studium
Rozsah kurzu: 8 hodi

Přihláška online: https://forms.gle/JvRJDFXJMqnY1B8bA

Výstupy: každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu dalšího
vzdělávání v sociální oblasti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů.

Koordinátor vzdělávání: Kateřina Guthová
tel.: + 420 604 602 279
email: k.guthova@remisvit.cz www.remisvit.cz