O nás

Věříme, že schopnost učit se, přijímat nové poznatky a poznávat nové metody práce  a aktualizovat vlastní znalosti je jednou z nejdůležitějších podmínek při úspěšné práci o klienty v sociálních službách..

Proto se  specializujeme na vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti péče o klienty.

  • Vytváříme  kurzy na míru.

Přijďte načerpat nové informace, osvěžit si mysl a získat nový elán a chuť do práce.

Poslání vzdělávací agentury Remisvit

Vzdělávací agentura REMISVIT se zabývá  vzděláváním v sociální oblasti.

Jednou z jejích priorit je vzdělávání v oblasti metod reminiscence, reminiscenční kultury a práce s biografií klienta. 

Zaměřuje se ale i na vzdělávání dalších oblastí v sociálních službách.

Cílem vzdělávací agentury je vzděláváním všech pracovníků v sociálních službách pomoci zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Tento hlavní cíl vystihuje citát nejmenovaného autora:

„Všichni budeme jednou staří a nikde není psáno,                                         že se z procházky budeme vracet domů, ale do domova – cítíte ten rozdíl?  Až zmizí budeme u cíle.“