průvodce světem vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávací agentura REMISVIT, z.ú.   remisvitweblogotransp
( z. ú. – zapsaný ústav – vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42 )
IČ  03045781

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV

 • kontakt:    PhDr. Jana Kumprechtová
 • telefon:    601 381 888
 • e-mail:     j.kumprechtova@remisvit.cz
 • web:        www.remisvit.cz

veškerý následně uvedený text si můžete stáhnout v PDF zde

Poznáváme, na již realizovaných kurzech, že vzdělávání může bavit, a přesto a proto být přínosné.

 Naší prioritou je na praxi zaměřené vzdělávání v pobytových soc. službách.

 •   Individuální přístup k Vašim požadavkům na vzdělávání.
 •   Naši lektoři znají problematiku péče o uživatele soc. služeb z praxe.
 •   V případě 8 a více účastníků přijedeme za Vámi.
 •   Naplníte si povinné 24 hodinové vzdělávání.
 •   Možnost akreditovat kurzy dle vašich potřeb.
 •   Možnost vzdělávání i pro zdravotní sestry

Naší mateřskou organizací je Domov pro seniory Blaník, a proto známe problematiku poskytování soc. služeb z praxe.LogoDSB_01_208x94

Cena a průběh akreditovaných kurzů:

 • Cena za jeden 8 hod. kurz je 10 000.- Kč. V ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady.
 • Cena za jeden 16 hod. kurz je 18 000.- Kč. V ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady.
 • Lze využívat nejrůznější slevy při dlouhodobé spolupráci.
 • Zrealizujeme pro Vás kurz až pro 20 účastníků, max. počet účastníků je uveden u konkrétního kurzu v nabídce.
 • Každému kurzu předchází zjištění: Vašeho očekávání o přesné náplni kurzu. Zajímají nás Vaše konkrétní požadavky, možnosti časového rozvrhu i Vaše volba výběru lektora.
 • Během kurzu obdrží účastníci zdarma studijní materiály.
 • Nejsme plátci DPH. – cena za kurz je konečná.
 • Obsah kurzu viz. Akris.
 • Lektor přijede přímo k Vám.
 • Kurzy je možné realizovat v dopolední, odpoledních hodinách i o víkendu.
 • Při vybírání kurzu: SP – akreditováno pro sociální pracovníky, PC – akreditováno pro pracovníky v sociálních službách, VP – akreditováno pro vedoucí pracovníky.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV

1. KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Určeno pro pracovníky v sociálních službách, kteří nemají kvalifikaci dle z.č. 108/2006.
Počet hodin: 112 (teoretická i praktická část /48 hod./ místě pracoviště) Místo dle zájmu a potřeb organizace.  (Akreditace 2016/1075)
            Cena: 7 100 Kč za účastníka.          počet účastníků: max. 22

2.  PÉČE O KLIENTY
Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v pobytových sociálních službách (akreditace:  A 2019/0242 – SP/PC)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu se základními prvky bazální stimulace vhodných při komunikaci s klienty v soc. službách.
 • Obsahem kurzu je především možná komunikace s klientem s poruchou vnímání na základě použití prvků bazální stimulace.
 • Kurz se zaměřuje na získání znalostí i praktických dovedností v použití prvků bazální stimulace při komunikaci s klientem v konceptu bazální stimulace, biografickou anamnézu a její použití.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 20

Přímá obslužná práce u klienta se známkami agresivního chování (akreditace: A2017/0259-PC/SP)

 • Hlavním cílem kurzu je základní seznámení se známkami agresivního chování a s možnou agresí u klientů v sociálních službách, s jejími příčinami i prevencí při předcházení agresivnímu chování klienta v sociálních službách.
 • Kurz se zaměřuje na základní seznámení účastníků s agresí, agresivním chování i nejčastějšími příčinami agresivního chování klientů sociálních služeb.
 • Účastníci se dozví základy použití vhodných forem komunikace, které je možno použít jako prevenci agresivního chování klienta a základy využití metod komunikace, které pomáhají zvládat narůstající agresivní chování.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 18

Úvod do použití reminiscenční terapie v denní praxi sociálních služeb (akreditace: A2017/0248-PC)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky se základy použití reminiscenční terapie v denní praxi sociálních služeb.
 • Kurz nabízí osvojení si základních pojmů reminiscence a reminiscenční terapie i seznámení se základy reminiscenční terapie z pohledu komunikace s klientem na základě vzpomínek.
 • Na kurzu se účastníci dozví o základech používání reminiscenční terapie a na příkladech z praxe si rozvinou nové dovednosti v nastavení individualizované péče.
 • Zároveň si osvojit základy skupinové reminiscenční terapie, jako jednu z možností skupinové aktivizace v sociálních službách.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

3. KOMUNIKACE A KONFLIKTNÍ SITUACE
Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách – (akreditace: A2017/0258- PC)

 • Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s onemocněním demence a se základními příznaky tohoto onemocnění.
 • Na kurzu se účastníci dozví o základech možné nefarmakologické léčby, kterou je možné použít v denní praxi sociálních služeb.
 • Na kurzu se účastníci seznámí se základním přehledem modelů péče zahrnující specifika přístupu ke klientovi s onemocněním demence a se základy bio-psycho-sociálních souvislostí při onemocnění demencí. Posláním kurzu je poskytnout účastníkům základní možnou orientaci v péči o klienty s onemocněním demence v sociálních službách.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

Komunikace při práci s klienty v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí nebo poruchou osobnosti – (akreditace: 2016/0225 PC/SP)

 • Hlavním cílem je seznámení a vhodný nácvik možných konkrétních situací při péči o klienty s poruchou kognitivních funkcí, nebo s poruchou osobnosti.
 • Seznámení se znalostmi empatické komunikace a aktivního naslouchání.
 • Základní typy rozhovorů při péči o uživatele s poruchou kognitivních funkcí, nebo s poruchou osobnosti.
 • Seznámení s bariérami i eliminací těchto bariér.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 18

Úvod do řešení konfliktních situací při poskytování sociálních služeb (akreditace: A2019/0241-SP/PC)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu se základními prvky bazální stimulace vhodných při komunikaci s klienty v soc. službách.
 • Obsahem kurzu je především možná komunikace s klientem s poruchou vnímání na základě použití prvků bazální stimulace.
 • Kurz se zaměřuje na získání znalostí i praktických dovedností v použití prvků bazální stimulace při komunikaci s klientem v konceptu bazální stimulace, biografickou anamnézu a její použití.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti (akreditace: 2016/0223 PC/SP)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s řešením konfliktních situací a jejich předcházení v péči o uživatele sociálních služeb.
 • Poznání rozdílů řešení u konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti.
 • Kurz seznámí účastníky se základy možných i příčin konfliktních situací i se základy orientace ve fázích konfliktů.
 • Kurz obsahuje zamyšlení a rozpoznání určujících prvků konfliktu a možné důsledky konfliktních situací jak pro pracovníka v sociálních službách, ale především pro klienta.
 • Dozví se o strategii vlídného řešení konfliktní situace v sociální službě i důležitost prevence konfliktních situací v sociální službě.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 18

 4.   PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ
Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence (akreditace: A2017/0258- SP/PC)

 • Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s onemocněním demence a se základními příznaky tohoto onemocnění.
 • Na kurzu se účastníci dozví o základech možné nefarmakologické léčby, kterou je možné použít v denní praxi sociálních služeb.
 • Na kurzu se účastníci seznámí se základním přehledem modelů péče zahrnující specifika přístupu ke klientovi s onemocněním demence a se základy bio-psycho-sociálních souvislostí při onemocnění demencí. Posláním kurzu je poskytnout účastníkům základní možnou orientaci v péči o klienty s onemocněním demence v sociálních službách.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti (akreditace: 2016/0223 PC/SP)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s řešením konfliktních situací a jejich předcházení v péči o uživatele sociálních služeb.
 • Poznání rozdílů řešení u konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti.
 • Kurz seznámí účastníky se základy možných i příčin konfliktních situací i se základy orientace ve fázích konfliktů.
 • Kurz obsahuje zamyšlení a rozpoznání určujících prvků konfliktu a možné důsledky konfliktních situací jak pro pracovníka v sociálních službách, ale především pro klienta.
 • Dozví se o strategii vlídného řešení konfliktní situace v sociální službě i důležitost prevence konfliktních situací v sociální službě.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 18

Komunikace při práci s klienty v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí nebo poruchou osobnosti – (akreditace: 2016/0225 PC/SP)

 • Hlavním cílem je seznámení a vhodný nácvik možných konkrétních situací při péči o klienty s poruchou kognitivních funkcí, nebo s poruchou osobnosti.
 • Seznámení se znalostmi empatické komunikace a aktivního naslouchání.
 • Základní typy rozhovorů při péči o uživatele s poruchou kognitivních funkcí, nebo s poruchou osobnosti.
 • Seznámení s bariérami i eliminací těchto bariér.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 18

5. AKTIVIZACE A MOTIVACE
Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách  (akreditace č. 2016/0395 PC/SP)

 • Seznámení se základními možnostmi aktivizace a vhodnou motivací klienta.
 • Důležitá znalost psychosomatických potřeb.
 • Seznámení s pozitivní motivací.
 • Seznámení s možnostmi aktivizačních technik.
 • Zásady při aktivizaci (individuální i skupinové).
  počet hodin: 16      počet účastníků: max. 18

Úvod do individuální a skupinové aktivizace v sociálních službách  (akreditace č. A2019/0335-SP/PC)

 • Seznámení se základními možnostmi individuální i skupinové aktivizace.
 • Seznámení s možnostmi aktivizačních.
 • Motivování klienta k aktivizaci.
 • Saturace psychosomatických potřeb klienta.
 • Zásady při aktivizaci (individuální i skupinové).
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

Workshop – aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence (akreditace: A2017/0322-PC)

 • Hlavním cílem workshopu je dovést účastníky pomocí vlastních zkušeností a znalostí k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci s technikami aktivizace uživatelů sociálních služeb s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence, které budou použitelné pro jejich denní praxi.
 • Účastníci se zároveň seznámí s možností skupinové aktivizace a její použití pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.
 • Seznámí se s vhodností skupinové aktivizace.
 • Workshop nabízí interaktivní formy spolupráce mezi účastníky a tak mnoho podnětů k aktivizaci uživatelů sociálních služeb s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 17

6.   NÁŠ TÝM
Zlepšení komunikace a předávání informací v pracovním týmu sociálních služeb (akreditace č. A2019/0243-SP/PC)

 • Vzdělávací program má za cíl posilování týmové komunikace, týmové spolupráce a zlepšit předávání informací v pracovním týmu, jako základní předpoklad kvalitního poskytování sociálních služeb.
 • Vzdělávací program obsahuje teoretickou základnu pravidel týmové komunikace, vysvětluje kompetenční model, zásady práce v týmu soc. služeb.
 • Na praktických cvičeních mají účastníci možnost se zdokonalit v komunikaci v týmu, ve skupině, ve vedení rozhovoru v pracovním týmu i důležitosti poskytování zpětné vazby, i probrání efektivních možností předávání informací.
 • Vzdělávací program řeší základy rolí v týmu, změny postojů, společné vize instituce poskytující soc. služby.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 20

Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb (akreditace: A2017/0324-SP/PC/VP)

 • Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky se základy efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb.
 • Celý kurz je zaměřen na osvojení si základů efektivní komunikace v týmu sociálních služeb.
 • Účastníci se seznámí s pojmy „tým“ a „skupina“ a poznají obecné zákonitosti efektivní komunikace v týmovém přístupu v péči o klienty v sociálních službách.
 • Na kurzu se účastníci dozví základy o efektivitě týmu i důležitosti společných cílů týmu v sociálních službách a rozvinou komunikaci v týmu i hlavní zásady komunikace a práce v týmu sociálních služeb.
 • Kurz je určen pro poznání základů efektivní komunikace v týmu, protože pouze dobře komunikující tým může ovlivnit kvalitu života klientů.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 18

7. PÉČE O PEČUJÍCÍ
Úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách (akreditace:  A2017/0252-PC)

 • Hlavním cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní orientaci v psychohygieně, psychologii zdraví a poskytnout praktické rady jak si udržet a prohloubit duševní rovnováhu při emočně náročné práci v poskytování sociálních služeb.
 • Kurz obsahuje základní metody pro rozvoj a udržení duševního zdraví.
 • Dozví se o základech relaxačních technik, které je možné použít v denní praxi sociálních služeb. Seznámí se důležitostí sebepoznávání i základními technikami, které lze použít při sebereflexi.
 • Kurz obsahuje základy psychologie zdraví i důležitost vnímání počitků ve vlastním těle.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 18

Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika udržení hranic v  sociálních službách (akreditace: A2019/0240-SP/PC)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s lidským vztahem jako součástí sociální práce a problematikou vytvoření hranic v něm.
 • Kurz se zabývá vztahem mezi pracovníkem v sociálních službách a uživatelem – osobou v nepříznivé sociální situaci.
 • Řeší moc a pomoc při poskytování sociálních služeb i motivaci k řešení nepříznivé sociální situaci.
 • Účastníci získají základní orientaci v rovinách vztahu mezi pracovníkem a uživatelem.
 • Dozví se o udržení hranic mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách (akreditace: 2016//0028 PC/SP)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s úvodem do stresových situacích a prevencí syndromu vyhoření.
 • Kurz seznámí účastníky s vysvětlením pojmu stres, stresová situace i reakce na ni.
 • Účastníci si rozvinou vědomosti o působení stresu a stresových situací a vyzkouší si nejrůznější techniky prevence.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 18

8. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ETIKA
Individuální plánování v sociálních službách na základě poznání biografie uživatele v sociálních službách (akreditace: A2017/0255- PC/SP)

 • Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s úvodem do stresových situacích a prevencí syndromu vyhoření.
 • Kurz seznámí účastníky s vysvětlením pojmu stres, stresová situace i reakce na ni.
 • Účastníci si rozvinou vědomosti o působení stresu a stresových situací a vyzkouší si nejrůznější techniky prevence.
  počet hodin: 16        počet účastníků: max. 20

Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových sociálních službách (akreditace:   2016/0224 – PC/SP)

 • Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým přístupem k individuálnímu plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových sociálních službách.
 • Na kurzu se účastníci seznámí s individuálním plánováním v sociálních službách, osvojí si na příkladech z praxe a praktickém výkladu vybrané paragrafy dle zákona 108/2006 sb. a navazující prováděcí vyhlášky vztahující se k individuálnímu plánování.
 • Na kurzu se účastníci poznají praktické využití individuálního plánování i propojení s rolí klíčového pracovníka.
 • Účastníci se seznámí s potřebami dle Maslowovy hierarchie potřeb.
 • Poznají modely péče při plánování s klientem těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových sociálních službách.
  počet hodin: 8        počet účastníků: max. 18

9. STŘET ZÁJMŮ
Střet zájmů v sociálních službách a uplatnění vlastní vůle uživatele v pobytových sociálních službách (úvod do problematiky) (akreditace: 2016/0788 – PC/SP)

 • Hlavním cílem je rozvinou znalosti o ochranně práv uživatele a jeho uplatnění vlastní vůle při poskytování sociální služby.
 • Řešení možných střetů zájmů  a jejich předcházení v péči o uživatele sociálních služeb.
 • Kurz seznámí účastníky se základy možných bariér uplatnění vlastní vůle.

počet hodin: 8        počet účastníků: max. 20

Připravujeme pro Vás kurzy:

 •  Relaxační techniky – pomoc při sociální páci
 •  Eticky myslet – lidsky pečovat
 •  Příprava na inspekci kvality pro pracovníky v sociálních službách
 •  První pomoc a její použití v sociálních službách
 •  Vzájemné porozumění – komunikace s klienty v pokročilém stádiu demence
 •  Komunikace na základě emocí – prevence konfliktů a nedorozumění

Bookmark the permalink.

Comments are closed.