Pozvánka na otevřený dvoudenní kurz:

AKTIVIZACE KTERÁ
UŽIVATELE BAVÍ

Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociální službách  A2020/0239-SP/PC – akreditováno pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. službách   

Kurz obsahuje:

⦁ jak motivovat klienty k účasti na aktivizaci,
⦁ skupinová a individuální aktivizace (zážitková část),
⦁ vedení aktivizačních skupinek a individuální aktivizace v denní péči,
⦁ poznání aktivizace a jejího vlivu (zážitková část),
⦁ aktivizace pro klienty na lůžku,
⦁ vytvoření sociálních vazeb mezi klienty při aktivizaci a jejich důležitost,
⦁ pozitivní motivace k účasti na individuálních i skupinových aktivitách,
⦁ praktické ukázky aktivizací a jejich vyzkoušení.

Lektor:                 PhDr. Jana Kumprechtová
Termín:               4.4. – 5.4.2022
Program:             9:00 – 16.10
Cena:                    2100,-Kč (studijní materiály v ceně)
Místo konání:     Domov pro seniory Chodov
                             Donovalská 2222/31
                             149 00 Praha 4 – Chodov
Forma kurzu:      prezenční studium
Rozsah kurzu:     16 hodin

Výstupy: každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu dalšího vzdělávání v sociální oblasti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Přihlášení: 

Koordinátor vzdělávání: Kateřina Guthová
tel.: + 420 604 602 279      email:  k.guthova@remisvit.cz