průvodce světem vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávací agentura REMISVIT, z.ú.   remisvitweblogotransp
( z. ú. – zapsaný ústav – vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42 )
IČ  03045781

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV

 • kontakt:    PhDr. Jana Kumprechtová
 • telefon:    601 381 888
 • e-mail:     j.kumprechtova@remisvit.cz
 • web:        www.remisvit.cz

Poznáváme, na již realizovaných kurzech, že vzdělávání může bavit, a přesto a proto být přínosné.

 Naší prioritou je na praxi zaměřené vzdělávání v pobytových soc. službách.

 •   Individuální přístup k Vašim požadavkům na vzdělávání.
 •   Naši lektoři znají problematiku péče o uživatele soc. služeb z praxe.
 •   V případě 8 a více účastníků přijedeme za Vámi.
 •   Naplníte si povinné 24 hodinové vzdělávání.
 •   Možnost akreditovat kurzy dle vašich potřeb.
 •   Možnost vzdělávání i pro zdravotní sestry

Naší mateřskou organizací je Domov pro seniory Blaník, a proto známe problematiku poskytování soc. služeb z praxe.LogoDSB_01_208x94

Cena akreditovaných kurzů:

 • Počet účastníků: min. 8 –   max. viz nabídka kurzů
 • Cílová skupina:  soc. pracovník, pracovník v soc. službách pouze  u kurzu kompetenční model – vedoucí pracovníci
 • Počet hod.:   8 – Účastnický poplatek:    900,– Kč cena za účastníka
 • Počet hod.: 16 – Účastnický poplatek:  1700,– Kč cena za účastníka
 • maximální cena za 14 účastníků
 • 15 a více účastníků – již nejsou zahrnuti do ceny !! – účast zdarma
 • Lze využívat nejrůznější slevy při dlouhodobé spolupráci.

Naše priorita je individuální přístup k Vašim potřebám vzdělávání.
Každému kurzu předchází zjištění:
Vašeho očekávání o přesné náplni kurzu.
Vašich požadavků, časovému rozvrhu i výběr lektora dle Vašich potřeb výuky.

 

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV v roce 2018

kompletní seznam ke stažení ve formátu  .pdf zde

následuje stručný seznam

A Kvalifikační kurz

Určeno pro pracovníky v sociálních službách, kteří nemají kvalifikaci dle zk.č. 108/2006 Sb

B Metody péče o uživatele soc. služeb

WORKSHOP – AKTIVIZACE – Workshop – aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ – Individuální plánování v sociálních službách na základě poznání biografie uživatele v sociálních službách

PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PRÁCE U KLIENTA SE ZNÁMKAMI AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ – Přímá obslužná práce u klienta se známkami agresivního chování

REMINISCENČNÍ TERAPIE – Úvod do použití reminiscenční terapie v denní praxi sociálních služeb

PÉČE O KLIENTY S DEMENCÍ – Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence

BAZÁLNÍ STIMULACE – Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v pobytových sociálních službách

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ – Individuální plánování v sociálních službách na základě poznání biografie seniora

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S UŽIVATELEM S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM – Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových sociálních službách

PÉČE V DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory se zvláštním režimem

AKTIVIZACE – Úvod do individuální a skupinové aktivizace v pobytových sociálních službách

MOTIVACE A AKTIVIZACE – Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách

PRÁCE S BIOGRAFIÍ KLIENTA A MOŽNOSTI PÉČE – Seznámení se základními koncepty péče využívajících práci s biografií klienta v pobytových sociálních službách

REMINISCENCE – Úvod do reminiscence a péče o seniora s využitím poznání jeho minulosti a vzpomínek

REMINISCENČNÍ KULTURA – Práce s prvky reminiscenční kultury a jejich zavedení u poskytovatele soc. služeb

EMOCE A PRACOVNÍK – Úvod do emocí v sociální práci – přístup zaměřený na klienta

C Komunikační dovednosti při péči o klienty v soc. služeb

SPECIFIKA KOMUNIKACE S KLIENTY – Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách

KOMUNIKACE S KLIENTY SE SPECIFICKOU PORUCHOU OSOBNOSTI – Komunikace při práci s klienty v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí nebo poruchou osobnosti

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – Úvod do komunikačních dovedností potřebných v péči o seniory v sociálních službách

ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ – Úvod do řešení konfliktních situací při poskytování soc. služeb

KONFLIKTNÍ SITUACE – UŽIVATEL S DEMENCÍ A PORUCHOU OSOBNOSTI – Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti

D Kurzy zaměřené na rozvoj a vedení týmu

KOMUNIKACE V TÝMU – Týmová komunikace pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V PRACOVNÍM TÝMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – /Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb

KOMPETENČNÍ MODEL A VEDENÍ PRACOVNÍHO TÝMU V SOC. SLUŽBÁCH

E Kurzy zaměřené na seberozvoj a sebeošetření pracovníků v soc. službách

PSYCHOHYGIENA A PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ – Úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách

ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI – Úvod do etiky práce v pobytových sociálních službách

JAK ZVLÁDAT UMÍRÁNÍ – Úvod do psychosociálních aspektů doprovázení umírajícího seniora v pobytových sociálních službách

STŘET ZÁJMŮ – Střet zájmů v sociálních službách a uplatnění vlastní vůle uživatele v pobytových sociálních službách (úvod do problematiky)

HRANICE V SOCIÁLNÍ PRÁCI – Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika vytvoření hranic v pobytových sociálních službách

STRESOVÉ SITUACE A SYNDROM VYHOŘENÍ – Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Nabídka dalších akreditovaných kurzů ke stažení ve formátu .pdf zde

následuje stručný seznam ( podrobné znění jednotlivých kurzů naleznete v menu „Kurzy“ )

 • METODY PÉČE O UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

– BAZÁLNÍ STIMULACE – Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci _s_klienty v pobytových sociálních službách   – akreditace č. 2015/0737

– INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ  – Individuální plánování v soc. službách na základě poznání   biografie klienta akreditace č. 2014/1252

NOVÉ – INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S UŽIVATELEM S TĚŽKŹM ONEMOCNĚNÍM – Úvod do
individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových
sociálních službách –  akreditace č. 2016/0224-PC/SP  

– PÉČE V DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – Úvod do péče o klienty v domovech pro   seniory se zvláštním režimem  – akreditace č. 2014/1251

– AKTIVIZACE – Individuální a  skupinové aktivizace v pobytových soc. službách – akreditace č. 2015/0740

NOVÉ – MOTIVACE A AKTIVIZACE – Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2016/0395

– PRÁCE S BIOGRAFIÍ KLIENTA A MOŽNOSTI PÉČE – Seznámení se   základními koncepty péče využívajících práci s biografií klienta v pobytových sociálních službách  – akreditace  č. 2015/0738

– REMINISCENCE – Úvod do reminiscence a péče o seniora s využitím poznání jeho minulosti   a vzpomínek – akreditace č. 2014/1257

– REMINISCENČNÍ KULTURA – Práce s prvky reminiscenční kultury a jejich zavedení u poskytovatele soc. služeb – akreditace č. 2014/1258

– EMOCE A PRACOVNÍK  –  Úvod do emocí v sociální práci – přístup zaměřený na klienta – akreditace č. 2015/0739

 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

NOVÉ – KOMUNIKACE S KLIENTY SE SPECIFICKOU PORUCHOU OSOBNOSTI – Komunikace při práce s klienty v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí nebo s poruchou osobnosti – akreditace 2016/0225-PC/SP

– KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – Úvod do komunikačních dovedností potřebných v péči o seniory   v soc. službách   – akreditace č. 2014/1250

– ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ – Řešení konfliktních situací při poskytování soc. služeb   v nabídce od září  – akreditace č. 2015/0866

NOVÉ – UŽIVATEL S DEMENCÍ A PORUCHOU OSOBNOSTI – ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ – Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti– akreditace č. 2016/0223

– KOMUNIKACE V TÝMU  – Týmová komunikace pro pracovníky v soc. službách a soc. __pracovník  – akreditace č. 2014/1259

 • KURZY ZAMĚŘENÉ NA SEBEROZVOJ A SEBEOŠETŘENÍ PRACOVNÍKU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

– ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI –  Úvod do etiky práce v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/1003

– JAK ZVLÁDAT UMÍRÁNÍ – Úvod do psychosociálních aspektů doprovázení umírajícího seniora   v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/1002

– HRANICE V SOCIÁLNÍ PRÁCI – Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika vytvoření hranic v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/1149

NOVÉ – STRESOVÉ SITUACE A SYNDROM VYHOŘENÍ –  Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro  pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky –  akreditace č. 2016//0028

 • KURZY ZAMĚŘENÉ NA VEDENÍ TÝMU

– KOMPETENČNÍ MODEL A VEDENÍ PRACOVNÍHO TÝMU V SOC. SLUŽBÁCH  – akreditace č. 2014/1252