Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách A2020/0667-pk

Určeno pro pracovníky v sociálních službách, kteří nemají kvalifikaci dle z.č.108/2006. Počet hodin: 160 (teoretická část 112 hod., praktická část /48 hod. na pracovišti)

Místo dle zájmu a potřeb poskytovatele soc. služeb.

 

Cena: 8 500,- Kč za účastníka.