INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ETIKA

8a. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A BIOGRAFIE
Individuální plánování v sociálníchslužbách na základě poznání biografie klienta v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2021/0698- SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ sestavujeme individuální plán lehce a logicky s pomocí životního příběhu klienta,
➢ individuální plánování a jeho přínos pro klienty a pracovníky (poznáváme klienta),
➢ význam a využití životního příběhu klienta během adaptace,
➢ osobní cíl klienta a jak ho stanovit,
➢ jak nám pomáhají zájmy zvyklosti, záliby z minulosti klienta při individuálním plánování,
➢ zjišťování potřeb uživatele a převedení do cíle.

8b. PLÁNOVÁNÍ S NEKOMUNIKUJÍCÍM KLIENTEM DLE ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU
Smysluplné plánování dle životního příběhu klienta v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/1087- SP/PC
Počet účastníků: max. 29
Počet hodin: 16

Kurz obsahuje:
➢ sestavujeme individuální plán lehce a logicky s pomocí životního příběhu klienta,
➢ klient verbálně nekomunikující a jak s ním plánovat,
➢ život klienta jako můstek k individuálnímu plánování,
➢ praktický nácvik zjišťování potřeb a zapisování cílů u verbálně nekomunikujících klientů,
➢ individuální plánování a jeho přínos pro klienty a pracovníky (poznáváme klienta),
➢ jak nám pomáhají zájmy zvyklosti, záliby z minulosti klienta při individuálním plánování,
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

8c. TĚŽKÉ DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ONEMOCNĚNÍ A INDIVIDULNÍ PLÁNOVÁNÍ
Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním
v pobytových sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0238- SP/PC
Počet účastníků: max: 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ plánování dle schopností klientů,
➢ sestavujeme individuální plán dle zjištěných potřeb klientů,
➢ klient verbálně nekomunikující a jak s ním plánovat,
➢ praktický nácvik zjišťování potřeb u obtížně komunikujících klientů.

8d. ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Úvod do etiky práce v sociálních službách – eticky myslet, lidsky pečovat
Akreditace MPSV: A2019/0530 SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ etika promítnutá v zákoně o sociálních službách,
➢ etika a příprava na inspekci kvality,
➢ podpora samostatnosti klienta a předcházení závislosti,
➢ eticky myslet lidsky pečovat v příbězích,
➢ modely etického rozhodování.

8e. LIDSKÁ PRÁVA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Úvod do vlastní vůle klienta v pobytových sociálních službách a dodržování jeho lidských práv
poskytovatelem sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2020/0126 SP/PC
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ dodržování lidských práv klienta,
➢ propojení lidských práv a svobod,
➢ lidská práva a omezení svéprávnosti,
➢ praktický výklad vybraných paragrafů vztahujících se k lidským právům,
➢ co je vůle a její uplatnění,
➢ kdy a v jakých situacích se klient sám rozhoduje,
➢ omezení pohybu a omezení svéprávnosti,
➢ praktický výklad vybraných paragrafů vztahujících se k vlastní vůli klienta.