PÉČE PRO PEČUJÍCÍ

7a. NAŠE ZDRAVÍ A NAŠE PSYCHIKA
Psychohygiena a psychologie zdraví-úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro
pracovníky v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2021/0699-SP/PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ jak pečovat o své zdraví,
➢ jak pečovat o psychickou pohodu (zážitková část),
➢ význam imunity a jak zabránit onemocnění (psychoimunologie a jak nám pomáhá),
➢ vyzkoušení relaxačních metod, díky kterým si můžete rychleji odpočinout (zážitková část).

7b. JAK ZVLÁDNOUT KAŽDODENNÍ STRES
Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky
v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0125-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ zvládání stresových situací při každodenní práci,
➢ syndrom vyhoření a jeho příznaky,
➢ pomoc při vniklém dlouhodobém stresu (zážitková část),
➢ relaxace a duševní hygiena (zážitková část).

7c. RELAXACE A JEJÍ VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Udržování duševní hygieny pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky relaxačními
technikami, použití relaxačních technik při sociální práci. (Úvod do problematiky)
Akreditace MPSV: A2020/0124-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ použití a pomoc relaxací při náročné práci (zážitková část),
➢ relaxační techniky (zážitková část),
➢ duševní hygiena a péče o vlastní zdraví,
➢ blesková relaxace a její využití (zážitková část).

7d. JAK ZVLÁDAT UMÍRÁNÍ
Úvod do psychosociální podpory pro umírající v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/0529- SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ co bychom měli vědět o umírání,
➢ jak zvládnout psychicky umírání klientů,
➢ naše emoce při péči o umírající,
➢ jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe.

7e. JAK UDRŽET HRANICE V PÉČI O KLIENTY
Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika udržení hranic v sociálních
službách
Akreditace MPSV: A2019/0240-SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ lidský vztah a hranice v něm,
➢ chceme pomáhat a jak udržet hranice,
➢ praktický nácvik udržení hranic (zážitková část),
➢ manipulace a jak ji zvládnout.

7f. PSYCHICKÁ I FYZICKÁ POHODA A JAK JÍ DOSÁHNOUT
Úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky
Akreditace MPSV: A2019/1096-SP/PC
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ péče o vlastní psychiku,
➢ péče o fyzickou kondici,
➢ relaxace (zážitková část),
➢ syndrom vyhoření a jak mu předcházet.