Aktuality

Informace pro vzdělávací zařízení – aktualizováno 1.3.2021

Datum přidání – 1. 3. 2021

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací sdělujeme, že dle usnesení Vlády ČR č. 217 ze dne 26. 2. 2021, je s účinností od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 (po dobu nouzového stavu) prodloužena možnost realizovat kurzy s akreditovaným programem (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) prezenční formou, a to při dodržení podmínek stanovených v usnesení a dále přijatých epidemiologických opatření. Jedná se o umožnění prezenčního vzdělávání (s danými podmínkami) jak pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro ostatní akreditované kurzy dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále umožňuje vzdělávacím zařízením realizovat kurzy s akreditovaným programem (podle zákona o sociálních službách) distanční formou (on-line).

Veškeré informace k přijatým opatřením z hlediska epidemiologické situace spadají do gesce Ministerstva zdravotnictví, proto, prosím, sledujte jejich webové stránky.

Viz.: http://akris.mpsv.cz/Aktualita/AktualitaDetail?aktualitaId=124