Onemocnění demence u seniorů

Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence

Akreditace MPSV: A2019/1074-SP/PC akreditováno pro sociální pracovníky a pracovníky v soc.
službách

Kurz obsahuje:

hlavní příznaky duševního onemocnění demence,
• nefarmakologické léčby v denní praxi,
• porucha kognitivních funkcí,
• přístup ke klientovi s onemocněním demence,
• bio-psycho-sociální souvislosti při onemocnění demence

Lektor: Ing. Kateřina Špačková
Termín: 15.6.2022
Program: 9:00 – 16.10
Cena: 1300,- Kč (studijní materiály v ceně)
Místo konání: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 (místnost: krb)
Forma kurzu: prezenční studium
Rozsah kurzu: 8 hodin

Výstupy: každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu dalšího
vzdělávání v sociální oblasti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů.

Přihláška online: https://forms.gle/XPpMHvcEipHe6S4SA

Koordinátor vzdělávání: Kateřina Guthová
tel.: + 420 604 602 279
email: k.guthova@remisvit.cz www.remisvit.cz
Přihláška online: https://forms.gle/XPpMHvcEipHe6S4SA