• PhDr. Jana Kumprechtová
 • Bc. Pavel Matula, DiS 
 • Ing. Kateřina Špačková 
 • Libuše Nohová 
 • Ing. Miroslava Maťátková, MBA 
 • Mgr. Oldřich Kumprecht 
 • Mgr. Hana Bušková                                                                   
 • Mgr. Jana Frischmannová                                                                         

a další spolupracující lektoři…

 

 

PhDr. Jana Kumprechtová

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není pravé vzdělávání.“ —  Aristoteles

Vzdělání

 • Doktorský studijní obor andragogika – Rigorosní práce – reminiscenční kultura v domovech pro seniory – Universita Jana Ámose Komenského

Praxe ve vzdělávání a zkušenosti

 • Zavadění reminiscenční kultury a vedení aktivizace na základě reminiscence (vzpomínek) v pobytové sociální službě. Porozumění klientu s demencí.
 • Individuální plánování a práce s biografií.
 • Práce na smysluplné aplikaci zákona o sociálních službách. Komunikace s klientem na základě validace.
 • Sociální pracovník – kvalifikační kurz.
 • Odborná školící akce řešící financování sociálních služeb a zajištění dodržování zákona 108/2006.           
 • Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách.  
 • Reminiscenční výcvik – Remembering yestrday, caring today (RYCT).
 • Průvodce krizovou intervencí.
 • Problematika partnerských vztahů a sexuálního chování v rezidenční péči.
 • Validace podle Naomi Feil I.
 • Validace podle Naomi Feil II.

 

 

 

 

Bc. Pavel Matula, DiS

„Člověk je člověku nejlepším lékem“ 

Vzdělání

Speciální pedagogika na Univerzitě palackého Olomouc

Praxe ve vzdělávání a zkušenosti

 • Psychoterapeutický výcvik – dynamicky a hlubině orientovaný SUR.
 • Psychoterapeutický výcvik – Umění pomáhat, systemický přístup v terapii.
 • Lektor (zaměřuje se především na témata – práce s agresivním klientem vč. nácviku šetrné sebeobrany, efektivní komunikace a syndrom vyhoření).
 • Společně s kolegyní tvoří dvojici pro práci v rámci rodinné mediace a v neposlední řadě se věnuje supervizi. V rámci práce ve školách s třídním kolektivem se zaměřuje na vztahy mezi žáky a řešení problémového chování
 • Působení v oblasti drogových služeb, nejprve jako terénní pracovník, poté jako vedoucí K-centra ve Frýdku – Místku (které v roce 2001 spoluzakládal), také se stal členem certifikačního týmu, jenž dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb. Je velkým fotbalovým fanouškem a příznivcem orientačního běhu. 

 

 

 

Ing. Kateřina Špačková

,,Spatři svou vlastní hodnotu a najdi sám sebe, své poslání a smysl svého života na Zemi – tady a teď.“

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická, titul Ing.

Praxe ve vzdělávání a zkušenosti

 • Původním povoláním ekonomka se zkušenostmi ze zahraničního obchodu, výzkumného ústavu AVČR i projektů EU poskytuje přesah napříč obory.
 • Od roku 2017 působí v oblasti sociálních služeb, osobního rozvoje, participuje na individuálních i skupinových terapiích.
 • V současné praxi se věnuje nejen lektorství, ale i práci sociálního pracovníka, aktivizaci seniorů, dobrovolnictví, paliativním tématům, využití nových přístupů v sociální práci.
 • Práce s lidmi jí provází celý profesní život.
 • Podílí se na podpoře v krizových situacích, v mezigeneračním soužití, doprovázení umírajících i tvůrčích projektech při realizaci individuálních i skupinových záměrů.
 • Její činnost je založena na celostním přístupu, otevřené komunikaci a spolupráci napříč projekty. Je spoluautorku projektů Spolu na cestě a Ticho pro mír.

 

 

 

Libuše Nohová

,,Terapie je pro mě cestou sebepoznání, setkání, léčení a změny. Ráda při této cestě doprovázím a považuji ji za oboustranný, vzájemně rozvíjející a obohacující proces“.

Vzdělání

Vyšší odborná škola sociální práce – Praha

Praxe ve vzdělávání a zkušenosti

 • Absolvovala výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci, (2009– 2012).
 • Kurz Telefonické krizové intervence (RIAPS).
 • Výcvik v relaxačních technikách.
 • Výcvik v mediaci a nenásilné komunikaci.
 • Sebezkušenostní výcvik v sociálních dovednostech a neverbálních technikách (1995).
 • Pracovala jako terapeutka na Klinice dětské onkologie FN Motol.
 • Pracovala v psychoterapeutickém centru Gaudia.
 • Dva roky jako párová a rodinná terapeutka ve volném terapeutickém sdružení Terapie pro rodinu.

V rámci své praxe lektora i psychoterapeuta nabízí klientům individuální terapii a poradenství v centru Terapie Letná. Ve své práci se opírá o empatický, podpůrný, celostní a lidský přístup. Zaměřuje se na zvládání stresových situací, syndrom vyhoření pracovníků v sociálních službách, udržení psychické a fyzické rovnováhy, osobnostní růst, vztahovou problematiku, komunikaci, psychosomatiku, práci s tělem. Pracuje i s tématy ztráty, krize, hledání nové životní orientace.


Ing. Miroslava Maťátková, NBA

Můžeš mít buď výsledky nebo výmluvy. Nemůžeš mít obojí.

Vzdělání

Business institut Praha, studium MBA, obor Řízení lidských zdrojů, titul MBA.

Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta managementu, obor ekonomika a management, titul Ing.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bakalářské studium – obor marketing a PR komunikace.

Certifikáty

 • Auditor age managementu
 • Kurz Towards Successful Seniority TM peer-groups
 • Prince2 – Foundation, mezinárodní certifikát
 • Prince2 – Practitioner, mezinárodní certifikát
 • CIMA A Český institut pro marketing
 • CIMA B Český institut pro marketing

Praxe ve vzdělávání – 10 let

V rámci vzdělávání se věnuji tématům manažerských dovedností, jako týmová spolupráce, řízení lidí, efektivní delegování, řízení změny, manažerské styly řízení, věková diverzita v týmu, řízení pracovního procesu pro podporu produktivity a udržení pracovní schopnosti zaměstnanců, worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí, mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby, projektové řízení.

Mgr. Oldřich Kumprecht

„Nuda je smrtelný hřích učitele.“

Vzdělání

Speciální pedagog zaměřením na péči a vzdělávání osob s mentálním postižením a poruchami chování –  psychoped, etoped. Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova

Praxe ve vzdělávání a zkušenosti

 • 5 ti letý sebezkušenostní výcvik ve skupinové terapii (SUR)
 • Diagnostický ústav pro mládež Praha 2, Speciální pedagog. Práce s mladistvými klienty s poruchami chování
 • Podnikatelská a řídící činnost. Založení společností Clintrial s.r.o., Clinterap s.r.o. (zdravotnictví a farmacie)
 • Podnikatelská a řídící činnost, Progero s.r.o. (správa nemovitostí).
 • Podnikatelská činnost, sociální práce, aktivizační činnosti, Domov pro seniory Blaník s.r.o. (sociální služby).
 • Podnikatelská činnost, Patrimonio – Mgr. Oldřich Kumprecht, koučink a mentoring
 • Koučink centrum Praha, kouč.
 • Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, pořádání kurzu pro profesionály pracující ve vysoké psychosociální zátěži, lektorská činnost, koučink.
 • Validace, komunikace s osobami s demencí.

Mgr. Bc Hana Bušková

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“

Vzdělání

Sociálně pedagogická asistence, program specializace v pedagogice – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Andragogika, program pedagogika – Univerzita Jana Amose Komenského

Praxe ve vzdělávání a zkušenosti

 • Základní kurz bazální stimulace.
 • Chráněné bydlení 1 – specifika služby a spolupráce mezi asistentem a člověkem s postižením.
 • Osobní asistence – specifika a poskytování terénní služby.
 • Školení první pomoci.
 • Úvod do problematiky zvládání obtížných komunikačních situací.
 • Základní orientace v právu.
 • Certifikátový studijní program SENIOŘI.
 • Příprava na inspekci sociálních služeb.