komunikační dovednosti

  • NOVÉ – KOMUNIKACE S KLIENTY SE SPECIFICKOU PORUCHOU OSOBNOSTI – Komunikace při práce s klienty v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí nebo s poruchou osobnosti – akreditace 2016/0225-PC/SP

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– jak komunikovat s  klientem s poruchou kognitivních funkcí nebo poruchou osobnosti
– rozvinou dovednosti empatické komunikace a aktivní naslouchání
– rozpoznávat příznaky specifických poruch osobnosti

Počet hod.: 16             Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Úvod do komunikačních dovedností potřebných v péči o seniory v soc. službách – akreditace č. 2014/1250

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
–  jak komunikovat s obtížně komunikujícím klientem
–  rozvinou dovednosti při vedení rozhovoru
–  s komunikací zaměřenou na cíl
–  aktivním nasloucháním a jeho přínosy

Počet hod.: 8              Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ – Řešení konfliktních situací při poskytování soc. služeb  – akreditace č. 2015/0866

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
–  jak předcházet konfliktům  při péči o klienty
–  s fázemi konfliktů a možnosti řešení v jednotlivých fázích
–  se zdroji konfliktních situací a jejich prevencí

Počet hod.: 8            Počet účastníků: min. 8 – max. 16

  • NOVÉ – UŽIVATEL S DEMENCÍ A PORUCHOU OSOBNOSTI – ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ – Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů s kognitivní poruchou a poruchou osobnosti– akreditace č. 2016/0223

 Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– prvky validace jako možnost prevence konfliktů u uživatelů s demencí
– poznání rozdílů řešení konfliktních situací u uživatelů s demencí a poruchou osobnosti
– příčiny konfliktních situací, možnosti zvládání konfliktních situací

Počet hod.: 16                       Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • KOMUNIKACE  v TÝMU Týmová komunikace pro pracovníky v soc. službách a soc. pracovníky – akreditace č. 2014/1259

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
–  týmové spolupráce  a možnostmi jejího posílení
–  s možnostmi zdokonalení komunikace v pracovním týmu
–  s důležitostí poskytování zpětné vazby a jak zabránit komunikačním šumům

Počet hod.: 8            Počet účastníků: min. 8 – max. 16

Comments are closed.