PÉČE O KLIENTY

2b. PÉČE O KLIENTA S AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM
Přímá obslužná práce u klienta sociálních služeb se známkami agresivního chování (úvod do
problematiky)
Akreditace MPSV: A2021/0697-SP/PC
Počet účastníků: max. 18
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ prevence agresivního chování, nácvik prevence, zvládání agresivního chování,
➢ empatická komunikace jako možnost zvládání agresivního chování (validace – potvrzení emocí),
➢ pomoc v běžných každodenních situacích v péči – zážitková část,
➢ proč komunikovat na základě emocí?
➢ vlídné řešení konfliktů.

2c. REMINISCENCE (VZPOMÍNKY KLIENTA NÁM POMÁHAJÍ PŘI PÉČI)
Úvod do použití reminiscence(vzpomínání s klienty) v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2021/0694-SP/PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ podpora vzpomínek klienta a její přínos,
➢ poznání přínosu vzpomínek na vlastní osobě (zážitková část),
➢ životní příběh a vzpomínky v péči a při komunikaci,
➢ aktivizace a individuální reminiscence.

2d. EMOCE NÁM POMÁHAJÍ
Úvod do emocí v sociální práci – přístup zaměřený na klienta
Akreditace MPSV: A2019/0239-SP/PC
Počet účastníků: – max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ poznání druhů emocí a jejich projevů (zážitková část),
➢ rozhodování v emočně vypjatých situacích a jak si pomoci,
➢ emočně náročné situace u klientů a jak je zvládat,
➢ komunikace na základě emocí, rozumíme si vzájemně.

2e. POLOHOVÁNÍ – PREVENCE DEKUBITŮ, ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ
Úvod do poskytování péče v život ohrožujících situacích na základě častých zdravotních příčin u
seniorů v pobytových sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/1002-PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ Praktický nácvik polohování klientů,
➢ prevence dekubitů a péče o ně,
➢ nejčastější život ohrožující situace u klientů.

2f. PRVNÍ POMOC A ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ SITUACE
Úvod do poskytování péče v život ohrožujících situacích na základě
častých zdravotních příčin (i virových) u klientův sociálních službách
Akreditace MPSV: A2021/0515-SP/PC (naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky
v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 25

Kurz obsahuje:
➢ první pomoc,
➢ základy poskytnutí první pomoci,
➢ nejčastější virové život ohrožující akutní stavy u klientů,
➢ základy náhlých akutních stavů a doporučených postupů k řešení život ohrožující,
➢ první pomoc u virových život ohrožujících onemocnění.

2g. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
Úvod do péče o seniory v pobytových sociálních službách s poruchami příjmu potravy a metabolismu
Akreditace MPSV: A2019/1001-PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ příčiny nedostatečné výživy,
➢ nejčastější onemocnění trávicího ústrojí v návaznosti na poruchy příjmu potravy,
➢ jak přecházet poruchám příjmu potravy,
➢ diabetes mellitus a specifika péče