KOMUNIKACE A KONFLIKTNÍ SITUACE

3a. ROZUMÍME SI S KLIENTY
Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/1101-SP/PC
(naplnění akreditovaného vzdělávání pouze pro pracovníky v sociálních službách)
Počet účastníků: – max. 26
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ komunikace s klienty s onemocněním demence,
➢ komunikace s klienty verbálně nekomunikujícími a jak se dorozumět,
➢ komunikace jako cesta k porozumění,
➢ bariéry v komunikaci a jak je odstraňovat.

3b. KOMUNIKACE S KLIENTY S DEMENCÍ
Úvod do nových možností komunikace s klienty v sociálních službách
Akreditace MPSV:A2021/0695 – SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ vysvětlení základních principů komunikace novým pohledem na komunikaci s klienty,
➢ modelové situace – účastníci poznají základní oblasti komunikace v soc. službách,
➢ základy efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb.

3c. KOMUNIKACE S KLIENTY S DEMENCÍ
Komunikace na základě potvrzení emocí u klientů s onemocněním demence v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0123-SP/PC
Počet účastníků: – max. 21
Počet hodin: 16

Kurz obsahuje:
➢ komunikace a péče o klienta s demencí, řešení konkrétních situací z praxe,
➢ validace – komunikace na základě emocí, potvrzení emocí klienta jako možnost dorozumění,
➢ komunikace pohledem nemocného klienta a jeho jiný pohled na svět,
➢ techniky komunikace s klientem, který se ztrácí v realitě,
➢ vyzkoušení si komunikace na základě emocí (zážitková část),
➢ empatická komunikace jako cesta k předcházení konfliktů,
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

3d. DEPRESE A MANICKÁ PORUCHA (KOMUNIKACE S KLIENTY)
Úvod do komunikace a poskytování péče pro klienty v sociální službě s poruchami nálady (afektivními
poruchami)
Akreditace MPSV: A2019/1000-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ poruchy nálady a jakou zvolit formu komunikace,
➢ projevy deprese a mánie,
➢ péče o klienty s afektivními poruchami (deprese, mánie),
➢ jak předcházet konfliktům při péči o klienty s afektivními poruchami.

3e. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
Úvod do řešení konfliktních situací při poskytování sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2019/0241-SP/PC
Počet účastníků: max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ co je konflikt a druhy řešení každodenní řešení drobných konfliktů (zážitková část),
➢ fáze konfliktu a jejich zvládání,
➢ příčiny konfliktu a možné řešení (příběhy z praxe),
➢ prevence konfliktu (vhodná úprava prostředí, denního režimu).

3f. ONEMOCNĚNÍ DEMENCE A KONFLIKTNÍ SITUACE
Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů
s onemocněním demence
Akreditace MPSV: A2020/0127
SP/PC Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ proč vznikají konfliktní situace u klientů s demencí,
➢ odlišné řešení konfliktů u klientů s demencí (zážitková část),
➢ prevence konfliktů u klientů s demencí (vhodná úprava prostředí, denního režimu),
➢ jak se vyhnout konfliktu při nežádoucím chování (odcházení, svlékání, vyklízení skříní),
➢ praktický nácvik možných reakcí při konfliktních situacích,
➢ validace jako možnost nekonfliktní komunikace u klientů s demencí,
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).