NÁŠ TÝM

6a. ROZUMÍME SI V TÝMU
Zlepšení komunikace a předávání informací v pracovním týmu sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2019/0243-SP/PC
Počet účastníků: – max. 20
Počet hodin: 16

Kurz obsahuje:
➢ jsme jeden tým (posilování týmové soudržnosti),
➢ komunikace zaměřená na cíl jsme jeden tým a chceme si rozumět,
➢ jak udržet pozitivní atmosféru na pracovišti (zážitková část),
➢ jak si vzájemně porozumět (sebezkušenostní část),
➢ předávání úkolů v týmu mezi sebou a zpětná vazba,
➢ možnosti posílení týmové spolupráce (týmové hry),
➢ překážky v komunikaci v týmu a jak je odstranit,
➢ jak udržet pozitivní atmosféru na pracovišti (zážitková část),
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z Vaší praxe (hlubší vhled).

6b. DOMLUVÍME SE V TÝMU
Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb
Akreditace MPSV: A2021/0693-SP/PC/VP
Počet účastníků: max. 25
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ komunikace zaměřená na cíl jsme jeden tým a chceme si rozumět,
➢ možnosti posílení týmové spolupráce (týmové hry),
➢ cílené a efektivní zvládání úkolů,
➢ jak si vzájemně porozumět (zážitková část),
➢ předávání úkolů v týmu mezi sebou a zpětná vazba.