metody péče o uživatele soc. služeb

získejte znalosti v možných metodách péče

  • BAZÁLNÍ STIMULACE – Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/0737

Účastníci si rozšíří vědomosti  a na praktických příkladech se seznámí:
–  s konceptem bazální stimulace  a přínosem bazálně stimulující péče
–  osvojí si komunikaci a především nonverbální komunikaci v bazální stimulaci

Počet hod.: 16                Počet účastníků:   min. 8  –  max. 16

  • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ  – Individuální plánování v soc. službách na základě poznání biografie klienta – akreditace č. 2014/1252

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– s individuálním plánováním na základě biografie klienta (smysluplný lidský plán)
–  jak sestavit vyhovující individuální plán a pohled standardů kvality
–  sestavením biografického listu a jeho efektivním využití v individuálních plánech i péči

Počet hod.: 16                Počet účastníků:   min. 8  –  max. 16

  • NOVÉ INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ  s uživatelem s těžkým onemocněním – Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2016/0224-PC/SP

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– s individuálním plánováním s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním
– propojení základních pojmů IP s denní praxí klíčového pracovníka
– modely péče, techniky určování potřeb uživatelů a možnosti komunikace u osob s nejtěžšími formami postižení

Počet hodin: 8             Počet účastníků:  min. 8  – max. 18

  • PÉČE V DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory se zvláštním režimem – akreditace č. 2014/1251

 Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– s porozumí onemocnění demence a možnosti péče o klienta se změněni vnímání
– s aktivizací klienta s onemocněním demence
– jak zvládat komunikaci s jedincem s demencí (vyzkouší si techniky validace)

Počet hod.: 8               Počet účastníků:  min. 8  – max. 18

  • AKTIVIZACE – Individuální a skupinové aktivizace v pobytových soc. službách – akreditace č. 2015/0740

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– principy aktivizace a motivace klientů k aktivizaci
– skupinová a individuální aktivizace
– aktivizační metody zaměřené na podporu komunikace mezi klienty

Počet hodin: 8             Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • NOVÉ – MOTIVACE A AKTIVIZACE – Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2016/0395

Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– důležitostí znalosti psychosomatických potřeb
– pozitivní motivace uživatelů sociální služby
– možnosti skupinové či individuální aktivizace a její přínos

Počet hodin: 16                       Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • PRÁCE S BIOGRAFIÍ KLIENTA  A MOŽNOSTI PÉČE – Seznámení se základními koncepty péče využívajících práci s biografií klienta v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/0738

Kurz je koncipován jako základní seznámení s metodami a koncepty péče:
– validací, bazální stimulací
– psychobiografickým modelem péče, reminiscencí
– účastnící se dozví o možnostech jednotlivých metod a jejich použití

Počet hod.: 16             Počet účastníků:   min. 8  – max. 16

 

  • REMINISCENCE – Úvod do reminiscence a péče o seniora s využitím poznání jeho minulosti a vzpomínek – akreditace č. 2014/1257

 Účastníci si rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
– s reminiscencí (metodou která využívá práci se vzpomínkami)
– s příklady z praxe, jak lze využít metodu vzpomínání v péči o klienta
– seznámí se a vyzkouší si jak vést vzpomínkový rozhovor
– na vlastní osobě poznají pozitivní efekt vzpomínání

Počet hod.: 8               Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • REMINISCENČNÍ KULTURA – Práce s prvky reminiscenční kultury a jejich zavedení u poskytovatele soc. služeb – akreditace č. 2014/1258

Účastníci si rozšíří vědomosti  a na praktických příkladech se seznámí:
–  s metodou reminiscence a možnostmi jejího zavedení v celém domově
–  rozšíří si pohled na  individuální i skupinové aktivity dle biografického přístupu
–  dozví se o možnosti terapie prostředím  a jejího vlivu na klienta i personál
–  s komunikací s rodinnými příslušníky za pomocí biografického přístup

Počet hodin: 16               Počet účastníků:  min. 8  – max. 16

  • EMOCE A PRACOVNIK – Úvod do emocí v sociální práci – přístup zaměřený na klienta – akreditace č. 2015/0739

Účastníci si rozšíří vědomosti  a na praktických příkladech se seznámí:
– s možnostmi práce  s emocemi  v soc. práci
– rozvine možnostmi podpory klientů při projevování emocí
– seznámí se s vedením podpůrného rozhovoru
– vyzkouší si v rámci kurzu možnosti aktivního naslouchání a její přínos pro soc. práci

Počet hod.: 8               Počet účastníků:  min. 8  – max. 18

 

Comments are closed.