PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ

4a. PÉČE O KLIENTY S DEMENCÍ
Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence
Akreditace MPSV: A2019/1074-SP/PC
Počet účastníků: – max. 30
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ život s demencí, stádia a příznaky, příklady dobré praxe,
➢ komunikace a péče o klienta s demencí,
➢ paměť a onemocnění mozku při demenci,
➢ jak předcházet demenci a její léčba,
➢ zdravé stárnutí, nebo demence (příznaky, druhy demencí),
➢ demence v otázkách a odpovědích (co nás trápí v péči o klienty).

4b. PROČ A JAK VZNIKÁ DEMENCE, ROZPOZNÁNÍ PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ (V OBRAZECH)
Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory s onemocněním demence
Akreditace MPSV: A2021/0700-SP/PC
Počet účastníků: – max. 30
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ proč vzniká demence a kdy,
➢ rozpoznání prvních příznaků,
➢ paměť a onemocnění mozku při demenci znázornění v obrazech,
➢ demence v otázkách a odpovědích (co nás trápí v péči o klienty)

4c. POTVRZENÍ EMOCÍ U KLIENTŮ S DEMENCÍ
Komunikace na základě potvrzení emocí u klientů s onemocněním demence v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0123-SP/PC
Počet účastníků: – max. 21
Počet hodin: 16

Kurz obsahuje:
➢ proč potvrzovat emoce u klientů,
➢ validace – komunikace s potvrzováním emocí klienta,
➢ prožívání vnitřních konfliktů a komunikace pohledem nemocného klienta,
➢ techniky komunikace s klientem, který se ztrácí v realitě,
➢ komunikace na základě emocí (zážitková část),
➢ komunikace s klientem, který obtížně verbálně komunikuje,
➢ Vaše otázky a probrání konkrétních situací z praxe (hlubší vhled).