kurzy zaměřené na seberozvoj a sebeošetření pracovníků v soc. službách

  • ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI –  Úvod do etiky práce v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/1003

Účastníci rozšíří vědomosti a na praktických příkladech se seznámí:
–  s ochranou lidských práv
–  etický kodex pracovníka v soc. službách
–  pohled standard kvality a ochrana lidských práv

Počet hod.: 8              Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • JAK ZVLÁDAT UMÍRÁNÍ – Úvod do psychosociálních aspektů doprovázení umírajícího seniora v pobytových sociálních službách – akreditace č. 2015/1002

Účastník absolvováním kurzu:
– dozví se o psychosociálních aspektech péče o umírajícího
– získá orientaci jak pracovat se stresovou zátěží při péči o umírající

Počet hodin: 8             Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • HRANICE V SOCIÁLNÍ PRÁCI Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika vytvoření hranic v pobytových sociálních službách – č. akreditace 2015/1149

Účastník absolvováním kurzu:
– jak vytvořit a pečovat o lidský vztah ke klientům a zároveň jak udržen hranice v sociální práci

Počet hodin: 8             Počet účastníků: min. 8 – max. 18

  • NOVÉ  STRESOVÉ SITUACE A SYNDROM VYHOŘENÍ Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky –  akreditace 2016//0028

Účastník absolvováním kurzu:
– prakticky se bude učit jak zvládat stresové situace
– dozví se jak předcházet syndromu vyhoření

Počet hodin: 8             Počet účastníků: min. 8 – max. 18

 

Comments are closed.