AKTIVIZACE

5a AKTIVIZACE
Úvod do individuální a skupinové aktivizace v sociálních službách
Akreditace MPSV: A2019/0335-SP/PC
Počet účastníků: – max. 20
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ možnosti aktivizace (vzpomínková, pohybová…),
➢ skupinová a individuální aktivizace (zážitková část),
➢ vedení aktivizačních skupinek a individuální aktivizace v denní péči,
➢ poznání aktivizace a jejího vlivu (zážitková část),
➢ smysluplná aktivizace a co klienty baví,
➢ aktivizace pro klienty na lůžku.

5b AKTIVIZACE, KTERÁ KLIENTY BAVÍ A MOTIVACE
Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách
Akreditace MPSV: A2020/0239-SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 16

Kurz obsahuje:
➢ smysluplná aktivizace a co klienty baví,
➢ jak motivovat klienty k účasti na aktivizaci,
➢ skupinová a individuální aktivizace (zážitková část),
➢ vedení aktivizačních skupinek a individuální aktivizace v denní péči,
➢ poznání aktivizace a jejího vlivu (zážitková část),
➢ aktivizace pro klienty na lůžku,
➢ vytvoření sociálních vazeb mezi klienty při aktivizaci a jejich důležitost,
➢ pozitivní motivace k účasti na individuálních i skupinových aktivitách,
➢ praktické ukázky aktivizací a jejich vyzkoušení.

5c. TVOŘIVÁ DÍLNA – AKTIVIZACE
Workshop – aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních
službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence (úvod do problematiky)
Akreditace MPSV: A2021/0696 SP/PC
Počet účastníků: max. 21
Počet hodin: 8

Kurz obsahuje:
➢ vytváření výrobků – využití pro skupinovou i individuální aktivizaci,
➢ diskuze nad palčivými otázkami které Vás napadají ke skupinové i individuální aktivizaci –
(zážitková část),
➢ aktivizace v otázkách a odpovědích během tvořivé dílny,
➢ smyslová aktivizace.