O projektu

Mentorinkem ke změně – CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011625

Realizace kurzů: březen 2020–září 2021

Cíle: Pomoc ženám formou pracovního poradenství najít kvalitnější a dobře ohodnocenou práci.

Místo a termíny konání kurzů: Místo realizace kurzů bude upřesněno dle požadavků účastníků projektu, budeme se snažit vyjít vstříc Vaší preferované lokalitě kurzů. Konkrétní termíny konání kurzů budou upřesněny v průběhu realizace projektu a dle zájmu cílové skupiny.

Více informací o projektu- viz výzva MPSV: https://www.esfcr.cz/vyzva-081-opz